BSc Gyakorlat követelmények és GYIK

Követelmények

A C++ programozási nyelv alapszintű ismerete elvárt. Akinek ez nincs meg, annak ajánlott a “Programozási nyelvek C++” tárgy elvégzése a grafika gyakorlat előtt (a grafika előadás független a gyakorlattól). A hallgató a C++ ismereteit ezen a linken mérheti fel, 5 helyes válasznál kevesebb esetén a gyakorlat követése már nehézkes lehet.
Középiskolás matematika (matalap), valamint lineáris algebra alapszintű ismerete elvárt mindenkitől.

A tárgyból a szorgalmi időszak alatt pontokat lehet szerezni, melyek a végső jegyet nagyban befolyásolják. Erről az alábbi táblázat ad több információt:

SzámonkérésMennyi van belőleMinimális pontMaximális pont
+/- dolgozat5-11
I. Kisbeadandó1-158
II. Kisbeadandó1-106
Órai munka011 16
Összesen-3030

Számonkérés

A tárgyból év végén évfolyamZH van ezt ki lehet váltani nagybeadandóval (>0 szorgalmi pont esetén). A ZH és a nagybeadandó is 100 pontos, ehhez hozzáadódnak (vagy levonódnak) a félév során szerzett pontok. A nagybeadandó időigényesebb, mint az évfolyamZH, de akit érdekel a grafika, annak mindenképpen ez ajánlott.

+/- dolgozatok: A gyakorlat anyagát 5 rövid dolgozatban kérjük számon, melyeken egyenként [-1,+1] közötti pontot lehet szerezni.

Kisbeadandók

Két kisbeadandót kell elkészíteni a félév során. Ezek értékelése az alábbi formában materializálódik:

  • Az első beadandó 4 részfeladatból áll, melyek mindegyike 2 pontot ér.
  • A második beadandó 3 részfeladatból áll, mindegyik szintén 2 pontos.
  • Nem beadott, vagy nem bemutatott, vagy nem elfogadható beadandó -15, illetve -10 pontot ér.

Nagybeadandó

A zh helyett lehet nagybeadandót írni, a kiválasztott feladatokból. A nagybeadandót C++-ban, OpenGL segítségével kell elkészíteni, a gyakorlatokon vett keretrendszerben.
Fontos! A szorgalmi időszak végéig kell választani Nagybeadandó feladatot, amit az UV időpontjáig kell elkészíteni és ott bemutatni. Nagybeadandó feladat választása kizárja a ZH-t, és fordítva.

Zárthelyi

Az év végén, ha a hallgató zárthelyit szeretne írni, jelentkeznie kell a Neptunban a vizsgaidőszak első hetén valamelyik ZH időpontra (2 alkalom közül lehet választani). A zárthelyi dolgozat 4 órás, egy utóvizsga lehetőség van. Ha valaki bukik a zárthelyin, a pontjai felének alsó egész részét viszi tovább.
Fontos! Ha zárthelyit írsz/írtál, akkor már nem adhatsz be nagybeadandót!

Hiányzások

A gyakorlatokról legfeljebb 3-szor lehet hiányozni. Több hiányzás esetén további megkötések érvényesek a jegyszerzésre: 4 hiányzásnál legalább hármas, 5 hiányzásnál legalább négyes és 6 vagy több hiányzásnál csak ötös érdemjeggyel teljesíthető a tárgy.


Kérdések és Válaszok

Facebook Csoport

Kérdés: Mik a tárgy előfeltételei?

Válasz: (A 2008-as tantervre vonatkozik): Ha A szakirányos vagy, akkor erős előfeltétel a Programozási nyelvek C++ és a Lineáris algebra. Ha C szakirányos vagy, akkor erős előfeltétel a Lineáris algebra és gyenge előfeltétel a Programozási nyelvek C++. A tanárszakos hallgatóknál minden előfeltétel erős. Az erős előfeltételek gyengítési kérelmét nem engedélyezzük. További információk a szakirányodnak megfelelő tantervi hálóban.
Felhívjuk a figyelmet, hogy mindenki a megfelelő kóddal vegye fel a tárgyat, ugyanis a kurzus kreditértéke és számonkérési módja különbözhet.


Kérdés: XY-hoz vettem fel az órát a tanulmányi rendszerben, de ZW-hez szeretnék járni. Megtehetem?

Válasz: Csak abban az esetben, ha mindkét óra oktatója beleegyezik ebbe, tud róla és ZW gyakorlatán van szabad teremkapacitás.


Kérdés: Meg lehetne növelni valamelyik csoport létszámát, hogy beférjek?

Válasz: Indokolt esetben lehetséges, de a terem mérete és a gépek száma korlátozott, így 20, legfeljebb 21 fő létszámú csoportokat áll módunkban meghirdetni.


Kérdés: Hányszor lehet hiányozni gyakorlatokról?

Válasz: Gyakorlatra járni kötelező, a félév során hármat lehet hiányozni. Aki ennél többet hiányzik, csak jeles (5) megszerzése esetén teljesítette sikeresen a gyakorlatot.


Kérdés: Mikor mehetek UV-ra?

Válasz: Ha eljöttél egy géptermi vizsgára és ott nem sikerült átmenned. FIGYELEM! A géptermin megszerzett pontszám 1/2-ét tovább viszed UV-ra! (Pozitív és negatív pontszám esetén egyaránt.)


Kérdés: Nem fordul a kódom. Mit tegyek?

Válasz: MINDIG olvasd el a fordító által kiírt hibaüzenetet és az általa jelzett problémákat javítsd, a legelsőtől kezdve! Például ha nem deklarált változót talált, akkor deklaráld a változót stb.


Kérdés: Nem látom a jegyemet a géptermikhez meghirdetett Neptunos vizsgaalkalmaknál, pedig {2,3,4,5}-öst kaptam!

Válasz: A jegyek csak a gyakorlati lapra kerülnek be, a vizsgalapok mindössze a jelentkezés megkönnyítését szolgálják.